top of page
This video has been deleted.

אמנות, חקירה עצמית,

חקירת מוסכמות, 

צילום, כתיבה, פרפורמנס,
צחוק, בכי, טירוף, ריקוד,

רגש, מגע, תשוקה, אהבה,

התפלשות, התעלות,

זעקה, לחישה,

מחילות אפלות, ואור גדול.

 

יהיה לי לעונג לדעת

שהשפעתי, שנגעתי,

שהזזתי, שנגחתי, שליטפתי, 

שעשיתי משהו פה בעולם.

תודה רבה שאתם כאן !

מירב טלאור

bottom of page