top of page
This video has been deleted.

צילום, כתיבה, פרפורמנס,
צחוק, בכי, טירוף, ריקוד,

רגש, מגע, תשוקה, אהבה,

חקירה עצמית, חקירת מוסכמות,

חופש, בושה,
זעקה, לחישה,

התפלשות, התעלות,
מחילות אפלות, ואור גדול.

 

יהיה לי לעונג לדעת

שהשפעתי, שנגעתי,

שהזזתי, שנגחתי, שליטפתי, 

שעשיתי משהו פה בעולם.

מירב טלאור

bottom of page