top of page

צילום > נגטיב

טקסטים

פיינטוגרפיה הנה צילום הנראה כציור. 

שיוויתי לצילומים אלה מראה ציורי (לעתים אף 'ציור מופשט'),
ע"י תנאי הצילום, או רק ע"י העצמת הגוונים -

ללא פילטרים נוספים. 

 

פעמים שאני משתמשת באפקט ה'נגטיב' בצילום אובייקטים, ומפיקה תוצאות דמויות ציור.

 

לעתים דומה הצילום לציור מופשט, או יוצר מראה של עולם מקביל וסוריאליסטי.

ז'אנר ספציפי בצילום שלי הוא הבאת הצילום לכדי מראה של 'ציור' - אך ורק על ידי העצמת גוני הצילום (ללא פילטרים נוספים).

מה שפעמים רבות אף מרחיק אותו ממשמעות הצילום המקורית.

בנוסף לצילום העצמי, אני מצלמת אובייקטים רבים, לרוב כאלו הנקרים על דרכי.

 

גם שם אחפש את הלא בנאלי, את השלם הלא מושלם. דווקא את מה שנמצא בפאתי הדברים או בין סדקי המרצפת.

תפיסות חברתיות בנוגע לדימוי גוף, חינוך דתי, ואלימות פיזית ורגשית שחוויתי - הובילו אותי לכדי בושה עצמית רבה, שנאה לגופי, ואף להפרעות אכילה קשות.

לפני מספר שנים התחלתי לצלם את עצמי. הצילום נעשה בעזרת הטלפון הנייד.

דרך הצילום אני מתוודעת אל היופי במה שנחשב למכוער, ואל המושלם בלא מושלם.

bottom of page